Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze website (www.maandprijs.nl) van uni-impuls B.V., die haar hoofdkantoor heeft aan het Zuiderpark 1, Groningen (9724AD), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Groningen onder nummer 02094238. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Maandprijs.nl streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

Maandprijs.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via haar website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maandprijs.nl. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van maandprijs.nl is het niet toegestaan links naar sites van Maandprijs.nl weer te geven.

Wijzigingen

Maandprijs.nl behoudt zich het recht voor de inhoud op haar website, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Maandprijs.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Contact

Mocht u naar aanleiding van de website of deze Disclaimer vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Maandprijs.nl via de op www.maandprijs.nl genoemde contactwijzen.