Verzekering

Hoe is de verzekering geregeld?

Alle aangeboden auto's zijn all-risk verzekerd. Dit is een vast onderdeel in de maandprijs.

Er is altijd sprake van een eigen risico, indien de schade niet te verhalen is op een andere partij. De hoogte van het eigen risico staat vermeld op de aanbodpagina. Dit bedrag is vaak niet hoger dan € 300. Het eigen risico zal dus aan de berijder worden doorbelast, als je zelf de schade hebt veroorzaakt.

Als er sprake is van schade veroorzaakt door een andere partij, dan wordt het eigen risico in eerste instantie niet in rekening gebracht. Mocht achteraf blijken dat de schade niet op de andere partij te verhalen is, dan zal alsnog het eigen risico per schadegeval aan jou worden doorbelast.