Nieuws

26 Augustus 2018

RDE-test, wat testen ze dan precies?

In aanvulling op WLTP wordt tegelijkertijd nog een nieuwe regel ingevoerd: de RDE-test. Die afkorting staat voor Real Driving Emissions. De Real Driving Emissions (RDE)-test meet de uitstoot van vervuilende stoffen, stikstofoxides, van een auto terwijl deze op de openbare weg rijdt.

De RDE-test vervangt niet de laboratoriumtests (zoals de huidige NEDC en de komende WLTP), maar is een aanvulling daarop. RDE waarborgt dat auto’s lage emissies hebben in praktijkgebruik op de weg. Europa is de eerste regio ter wereld die een dergelijke praktijktest invoert, wat een grote sprong voorwaarts is in het meten van voertuigemissies.

In Europa is deze test ingevoerd na het dieselschandaal met als doel dat auto’s niet alleen in theorie aan de uitstootnormen voldoen, maar ook vooral in de praktijk.

Hoe een emissietest gaat en wat je je erbij moet voorstellen leggen wij je hieronder graag uit. Met de RDE-test wordt met een auto op de openbare weg en onder verschillende omstandigheden gereden. Speciale apparatuur, het ‘Portable Emission Measuring Systems (PEMS)’, aan het voertuig verzamelt meetgegevens, om te waarborgen dat de wettelijk toegestane limieten voor vervuilende stoffen, stikstofoxides, niet overschreden worden.

Deze omstandigheden bestaan uit:
•hoogteverschillen
•temperatuurverschillen over het jaar
•extra belading
•bergop en -af rijden
•stad (lage snelheid)
•buitenwegen (gematigde snelheid)
•snelwegen (hoge snelheid)

Meer informatie over de nieuwe testen vind je ook hier.

26 Aug
RDE test
Naar overzicht