Privacy

Algemeen

Wanneer u deze website bezoekt, kan uni-impuls compare B.V. (“www.maandprijs.nl”) persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect.

Maandprijs.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Maandprijs.nl werkt in voorkomende gevallen ook samen met een aan u bekendgemaakte partner, waarmee u als deelnemer een connectie heeft of relatie bent aangegaan, die tevens de beschikking krijgt over de gegevens die maandprijs.nl in verband met het aanbod verzamelt. Het privacybeleid van de u bekendgemaakte partner kunt u vinden op de website van die specifieke partner.

Dit Privacy Statement beschrijft onder meer welke gegevens worden verzameld, de doeleinden van de gegevensverwerking door maandprijs.nl met betrekking tot deze website, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Bij het bezoeken van en het gebruik maken van onze diensten op de website(s) gaat u akkoord met het verzamelen, gebruik en (beperkt) doorgeven van uw informatie zoals in dit privacybeleid is beschreven.

Welke gegevens worden verzameld

Wanneer u deze website bezoekt of een bestelling plaatst, dan wel aanmelding doet, kunt u worden gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken zoals uw e-mailadres, naam, adres en contactgegevens. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de website (zie Cookies) en deelname aan veilingen of groepsaankopen. Daarenboven bewaren we informatie die u op de website achterlaat als ook e-mails en brieven die naar ons worden verstuurd. .

Doeleinden van gegevensverwerking

Maandprijs.nl verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website om tot een goed resultaat voor de bezoekers van de website te komen, ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

De manier waarop maandprijs.nl persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, wordt door maandprijs.nl verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Maandprijs.nl verzamelt en analyseert gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Toegang tot het bijwerken van gegevens

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is maandprijs.nl. U hebt op ieder moment het recht om de door ons bewaarde informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wijziging of verwijdering gebeurt binnen twee weken nadat maandprijs.nl het verzoek daartoe van u heeft ontvangen.

Beschikbaar stellen van uw gegevens aan derden

Maandprijs.nl zal uw gegevens niet delen met anderen tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven tijdens een bestelling of als de Wet ons daartoe verplicht. Deze toestemming kan dus gelden bij een medeorganisator of het plaatsen van een bestelling.

De gegevens die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze servers. Maandprijs.nl maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om uw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de Wet het ons voorschrijft.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met uni-impuls compare BV

Indien u geen marketinginformatie van Maandprijs.nl wenst te ontvangen of vragen heeft over dit Privacy Statement of de website, kunt u dat kenbaar maken per e-mail aan ons via mail@maandprijs.nl of per post:

maandprijs.nl 
Zuiderpark 1 
9724AD, Groningen (Nederland)

Wijzigingen Privacy Statement

Maandprijs.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 11 november 2016